Toán Lớp 6: B1: Cho dãy số : 2; 7; 12; 17; 22; … a) Nêu quy luật dãy số trên b) Viết tập B gồm 5 phần tử liên tiếp gồm 5 phần tử của dãy số đó, b

By Mộng Tâm

Toán Lớp 6: B1: Cho dãy số : 2; 7; 12; 17; 22; …
a) Nêu quy luật dãy số trên
b) Viết tập B gồm 5 phần tử liên tiếp gồm 5 phần tử của dãy số đó, bắt đầu từ số hạng thứ 6
c) Tính tổng 100 số hạng đầu tiên của dãy số

0 bình luận về “Toán Lớp 6: B1: Cho dãy số : 2; 7; 12; 17; 22; … a) Nêu quy luật dãy số trên b) Viết tập B gồm 5 phần tử liên tiếp gồm 5 phần tử của dãy số đó, b”

 1. a) Quy luật của dãy số trên là cứ cách một số lại cộng 5 đơn vị
  b) B={27; 32; 37; 42; 47}

  c)Số hạng thứ 100  của dãy số đó là :2+(100 – 1) x 5 = 497

  Vậy ta có dãy : 2; 7; 12; 17; 22; …; 497

  Tổng 100 số hạng đầu tiên của dãy số đó là :(497 + 2) x 100 : 2 = 24950

   

  Trả lời
 2. a) 
  Quy luật: Mỗi số liên tiếp hơn kém nhau 5 đơn vị
  b) 
  B = ∈ {27;32;37;42;47}
  c)  
  Số hạng thứ 100 là: 
  (100 – 1) × 5 + 2 = 497
  Tổng 100 số hạng đầu tiên là: 
  (497 + 2) × 100 : 2 = 24950
  (Chúc bạn học tốt)
   

  Trả lời

Viết một bình luận