Toán Lớp 3: Tìm một số biết gấp số đó lên 5 lần thì bằng 100 trừ đi 35.

By Ðông Nghi

Toán Lớp 3: Tìm một số biết gấp số đó lên 5 lần thì bằng 100 trừ đi 35.

0 bình luận về “Toán Lớp 3: Tìm một số biết gấp số đó lên 5 lần thì bằng 100 trừ đi 35.”

 1. Giải đáp:
  13
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\begin{array}{l} \text{Gọi số cần tìm là x } \\ \text{Theo đề bài ta có : }  5 \times x = 100 – 35 \\ 5 \times x = 65 \\ x = 65 : 5 \\  x =13  \\ \text{Vậy số cần tìm là 13}\end{array}$

  Trả lời
 2. gọi số cần tìm là X
  theo bài ra, ta có: X x 5=100-35
                            ->X x5=65
                                X=65:5
                                X=13
  Vậy số cần tìm là 13
  BẠN CHO MÌNH CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT VÀ 5 SAO NHÉ
   

  Trả lời

Viết một bình luận