Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 3: Tìm một số biết gấp số đó lên 5 lần thì bằng 100 trừ đi 35.

Toán Lớp 3: Tìm một số biết gấp số đó lên 5 lần thì bằng 100 trừ đi 35.

Comments ( 2 )

 1. gọi số cần tìm là X
  theo bài ra, ta có: X x 5=100-35
                            ->X x5=65
                                X=65:5
                                X=13
  Vậy số cần tìm là 13
  BẠN CHO MÌNH CÂU TRẢ LỜI HAY NHẤT VÀ 5 SAO NHÉ
   

 2. Giải đáp:
  13
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\begin{array}{l} \text{Gọi số cần tìm là x } \\ \text{Theo đề bài ta có : }  5 \times x = 100 – 35 \\ 5 \times x = 65 \\ x = 65 : 5 \\  x =13  \\ \text{Vậy số cần tìm là 13}\end{array}$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )