Toán Lớp 6: 3 mũ 2020 có chữ số tận cùng là bao nhiêu

By Trang Ðài

Toán Lớp 6: 3 mũ 2020 có chữ số tận cùng là bao nhiêu

0 bình luận về “Toán Lớp 6: 3 mũ 2020 có chữ số tận cùng là bao nhiêu”

 1. Giải đáp:
  $1$ 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Ta có:
  \qquad 3^{2020}=3^{4.405}=(3^4)^{505}
  = 81^{505}=$\overline{…1}$
  Vì 81 có chữ số tận cùng là 1 và số nào tận cùng là $1$ khi lũy thừa n\ (n\in N) được số cũng có chữ số tận cùng là $1$
  Vậy 3^{1020} có chữ số tận cùng là $1$

  Trả lời

Viết một bình luận