Toán Lớp 6: a. 177 : [ 2 x ( 4² – 9 ) + 3 x ( 15 – 10 ) ] b. 124 + ( 118 – x ) = 263 giúp em vs ạ ????

By Bảo Anh

Toán Lớp 6: a. 177 : [ 2 x ( 4² – 9 ) + 3 x ( 15 – 10 ) ]
b. 124 + ( 118 – x ) = 263
giúp em vs ạ ????

0 bình luận về “Toán Lớp 6: a. 177 : [ 2 x ( 4² – 9 ) + 3 x ( 15 – 10 ) ] b. 124 + ( 118 – x ) = 263 giúp em vs ạ ????”

 1. Đáp án+Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) 177 : [ 2 . ( 4^2 – 9 ) + 3 . ( 15 – 10 ) ]
   = 177 : [ 2 . ( 16 – 9 ) + 3 . 5 ]
   = 177 : [ 2 . 7 + 15 ]
   = 177 : [ 14 + 15 ]
   = 177 : 29
   = 177/29
  b) 124 + ( 118 – x ) = 263
              =>   118 – x = 263 – 124
              =>   118 – x = 139
              =>                    x = -21
       Vậy x = -21
     Chúc bạn học tốt nha !!!

  Trả lời
 2. a. 177 : [ 2 × ( 4^2 – 9 ) + 3 × ( 15 – 10 ) ]
  = 177 : [ 2 × ( 16 – 9 ) + 3 × ( 15 – 10 ) ]
  =177:[2×7+15]
  =177:[14+15]
  =177:29
  =177/29
  b) 124+(118−x)=263
  118−x=263−124 
  118−x=139 
  x=−21
  Vậy x = -21
   

  Trả lời

Viết một bình luận