Toán Lớp 6: a [10.(5^2+3^2)-5.2^4]:5 giúp mik với mik cần gấp

Toán Lớp 6: a [10.(5^2+3^2)-5.2^4]:5
giúp mik với mik cần gấp

TRẢ LỜI

 1. Giải đáp:
  = 52
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  a)
  [ 10. (5^2 + 3^2) – 5.2^4] : 5
  = [ 10. (25 + 9) – 5.16] : 5
  = [ 10.  34 – 80] : 5
  = [ 340 – 80] : 5
  = 260 : 5
  = 52

  Trả lời

Viết một bình luận