Toán Lớp 6: 80-(4.5^2-3.2^2) giúp mình với mn ơi

Toán Lớp 6: 80-(4.5^2-3.2^2)
giúp mình với mn ơi

TRẢ LỜI

Viết một bình luận