Toán Lớp 6: (X-6)²-(-3)²=-5 Dạ em cảm ơn ạ

Toán Lớp 6: (X-6)²-(-3)²=-5
Dạ em cảm ơn ạ

0 bình luận về “Toán Lớp 6: (X-6)²-(-3)²=-5 Dạ em cảm ơn ạ”

 1. Lời giải chi tiết:
  (x-6)^2-(-3)^2=-5
  =>(x-6)^2-9=-5
  =>(x-6)^2=-5+9
  =>(x-6)^2=4
  =>\(\left[ \begin{array}{l}(x-6)^2=2^2\\(x-6)^2=(-2)^2\end{array} \right.\)
  =>\(\left[ \begin{array}{l}x-6=2\\x-6=-2\end{array} \right.\)
  =>\(\left[ \begin{array}{l}x=2+6\\x=-2+6\end{array} \right.\)
  =>\(\left[ \begin{array}{l}x=8\\x=4\end{array} \right.\)
  Vậy x=8 hoặc x=4

Viết một bình luận