Toán Lớp 5: Bài 5:Một chiếc can rỗng cân nặng 1,2kg. Người ta đổ13,5ldầu vào chiếc can đó thì can dầu này cân nặng 12kg. Hỏi chiếc can đó chứa được

Toán Lớp 5: Bài 5:Một chiếc can rỗng cân nặng 1,2kg. Người ta đổ13,5ldầu vào chiếc can đó thì can dầu này cân nặng 12kg. Hỏi chiếc can đó chứa được bao nhiêulít dầu, biết rằng can dầu này đầy cân nặng 19,2kg ?

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Bài 5:Một chiếc can rỗng cân nặng 1,2kg. Người ta đổ13,5ldầu vào chiếc can đó thì can dầu này cân nặng 12kg. Hỏi chiếc can đó chứa được”

 1. Bài giải:
  Khối lượng của 13,5l dầu trong can là:
  12-1,2=10,8 (kg)
  Khối lượng của dầu trong can khi can đầy là:
  19,2-1,2=18 (kg)
  Thể tích của 1kg dầu là:
  10,8:13,5=0,8 (l)
  Chiếc can đó chứa được số lít dầu là:
  18:0,8=22,5 (l)
  Đáp số: 22,5 l dầu

Viết một bình luận