Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Bài 5:Một chiếc can rỗng cân nặng 1,2kg. Người ta đổ13,5ldầu vào chiếc can đó thì can dầu này cân nặng 12kg. Hỏi chiếc can đó chứa được

Toán Lớp 5: Bài 5:Một chiếc can rỗng cân nặng 1,2kg. Người ta đổ13,5ldầu vào chiếc can đó thì can dầu này cân nặng 12kg. Hỏi chiếc can đó chứa được bao nhiêulít dầu, biết rằng can dầu này đầy cân nặng 19,2kg ?

Comments ( 2 )

 1. Bài giải:
  Khối lượng của 13,5l dầu trong can là:
  12-1,2=10,8 (kg)
  Khối lượng của dầu trong can khi can đầy là:
  19,2-1,2=18 (kg)
  Thể tích của 1kg dầu là:
  10,8:13,5=0,8 (l)
  Chiếc can đó chứa được số lít dầu là:
  18:0,8=22,5 (l)
  Đáp số: 22,5 l dầu

 2. mỗi lít dầu nặng :
  (12-1.2):13.5=0,8
  can dầu chứa đc :
  (19.2-1.2):0,8=22,5
  cho mik ctlhn nha cảm ơn
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Nguyệt