Toán Lớp 4: Một hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng và diện tích là 288m2 . Người ta chia hình chữ nhật đó thành hai hình vuông bằng n

Toán Lớp 4: Một hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng và diện tích là 288m2
. Người
ta chia hình chữ nhật đó thành hai hình vuông bằng nhau. Tìm chu vi mỗi hình vuông
và chu vi hình chữ nhật.

0 bình luận về “Toán Lớp 4: Một hình chữ nhật có chiều dài gấp đôi chiều rộng và diện tích là 288m2 . Người ta chia hình chữ nhật đó thành hai hình vuông bằng n”

 1. Diện tích mỗi hình vuông được chia ra là : 288 : 2 = 144 ( m² ) 
  diện tích hình vuông cạnh a là a.a = 144 = 12 . 12 vậy a = 12 chiều rộng của hình chữ nhật 
  chu vi mỗi hình vuông là: 12 . 4 = 48 ( m ) 
  chiều dài hình chữ nhật là: 12 . 2 = 24 ( m ) 
  chu vi hình chữ nhật là : ( 12 + 24 ) . 2 = 72 ( m )
  Đáp số: 48 m 
               72 m

  Trả lời

Viết một bình luận