Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: ABC có AB = AC . Gọi D là trung điểm của BC. Gọi E là trung điểm của AD. Qua E vẽ a ⊥ AD cắt AB tại M . a) C/m: ADB = ADC . b) C/m: AD

Toán Lớp 7: ABC có AB = AC . Gọi D là trung điểm của
BC. Gọi E là trung điểm của AD. Qua E vẽ
a ⊥ AD cắt AB tại M .
a) C/m: ADB = ADC .
b) C/m: AD ⊥ BC.
c) C/m: MD = MA .
d) Kẻ MK ⊥ BC tại K . C/m: MKB = MKD.
e) Trên nửa mặt phẳng bờ AD chứa điểm B vẽ tia
Ax // BC. Trên tia Ax lấy điểm H sao cho
AH = DC. C/m: D, M, H thẳng hàng ( mình cần câu d và e )

Comments ( 1 )

 1. Giải đáp:
  cho tan giác ABC có AB= AC. Gọi D là trung điểm của BC . chứng minh rằng
  a) tam giác ADB = tam giác ADC
  b)AD là tia phân giác của góc BAC
  c)AD vuông góc BC
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )