Toán Lớp 4: Giải giúp mình bài này gấp với: Trung bình cộng của hai số là 36 và hiệu của hai số đó là 8 thì số bé là bao nhiêu?

Toán Lớp 4: Giải giúp mình bài này gấp với: Trung bình cộng của hai số là 36 và hiệu của hai số đó là 8 thì số bé là bao nhiêu?

0 bình luận về “Toán Lớp 4: Giải giúp mình bài này gấp với: Trung bình cộng của hai số là 36 và hiệu của hai số đó là 8 thì số bé là bao nhiêu?”

Viết một bình luận