Toán Lớp 6: 568-{5[143-9]+10}:10 Trình bày từng bước luôn nha:<

Toán Lớp 6: 568-{5[143-9]+10}:10
Trình bày từng bước luôn nha:<

TRẢ LỜI

Viết một bình luận