Toán Lớp 6: 5x+19 chia hết cho 2x+1 GẤPPPPPP

Toán Lớp 6: 5x+19 chia hết cho 2x+1
GẤPPPPPP

0 bình luận về “Toán Lớp 6: 5x+19 chia hết cho 2x+1 GẤPPPPPP”

 1. 5x+19\vdots 2x+1
  =>2(5x+19)\vdots 2x+1
  =>10x+38\vdots 2x+1
  =>10x+5+33\vdots 2x+1
  =>5(2x+1)+33\vdots 2x+1
  Vì 5(2x+1)\vdots 2x+1
  5(2x+1)+33\vdots 2x+1
  =>33\vdots 2x+1
  =>2x+1∈Ư(33)={+-1;+-3;+-11;+-33}
  =>2x∈{0;-2;-4;2;-12;10;-34;32}
  =>x∈{0;-1;-2;1;-6;5;-17;16}
  Vậy 5x+19\vdots 2x+1=>x∈{0;-1;-2;1;-6;5;-17;16}
  – Tính chất : a+-b\vdots m
  $\begin{cases}a\vdots m⇒b\vdots m\\ b\vdots m⇒a\vdots m\end{cases}$

 2. 5x+19 $\vdots$ 2x+1
  ⇒$\left \{ {{5x+19 \vdots 2x+1} \atop {10x+38 \vdots 10x+5}} \right.$ 
  ⇒$\left \{ {{10x+38 \vdots 10x+5} \atop {10x+5 \vdots10x+5}} \right.$ 
  ⇒(10x+38)-(10x+5) $\vdots$ 10x+5
  ⇒10x+38-10x-5 $\vdots$ 10x+5
  ⇒33  $\vdots$ 10x+5
  ⇒10x+5∈Ư(33)
  ⇒10x+5∈{±1;±3;±11;±33}
  ⇒x∈{0;-1;-2;1;-6;5;-17;16}
  Vậy x∈{0;-1;-2;1;-6;5;-17;16}

Viết một bình luận