Toán Lớp 6: 3^67 : 3^65 . 3^2 – [75 : 5^2 + (25 – 3.5)]

By Thúy Mai

Toán Lớp 6: 3^67 : 3^65 . 3^2 – [75 : 5^2 + (25 – 3.5)]

0 bình luận về “Toán Lớp 6: 3^67 : 3^65 . 3^2 – [75 : 5^2 + (25 – 3.5)]”

 1. Giải đáp:
  = 68 
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  3^67 : 3^65 . 3^2 – [ 75 : 5^2 + ( 25 – 3.5 ) ]
  = 3^2 . 3^2 – [ 75 : 25 + ( 25 – 15 ) ]
  = 3^4 – [ 3 + 10 ]
  = 3^4 – 13
  = 81 – 13
  = 68
   

  Trả lời

Viết một bình luận