Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: 33,6 : 32=? Ghi cách trình bày luôn nha

Toán Lớp 5: 33,6 : 32=? Ghi cách trình bày luôn nha

Comments ( 2 )

 1. Chúc bạn thi tốt
  Nếu hay cho mình xin 5 sao và hay nhất ạ
  toan-lop-5-33-6-32-ghi-cach-trinh-bay-luon-nha

 2. 33,6 : 32 = 1.05
  $\text{trình bày}$
  33,6 | 32
  32             1,05
      1,6
          160
  em ko có camera nên trình bày như thế thôi ạ ! thông cảm !

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Thảo