Toán Lớp 5: Bài 1: Tìm tỉ số phần trăm của các số sau. a.45 và 72b b.16 và 80 c. 15,3 và 30

By Cẩm Thúy

Toán Lớp 5: Bài 1: Tìm tỉ số phần trăm của các số sau.
a.45 và 72b
b.16 và 80
c. 15,3 và 30

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Bài 1: Tìm tỉ số phần trăm của các số sau. a.45 và 72b b.16 và 80 c. 15,3 và 30”

 1. Giải đáp :
  $a)$ 62,5%
  $b)$ 20%
  $c)$ 51%
  Lời giải và giải thích chi tiết :
  $a)$ $45$ và $72$
  Tỉ số phần trăm của $45$ và $72$ là :
  45/72  × $100$ = 62,5%
  $b)$ $16$ và $80$
  Tỉ số phần trăm của $16$ và $80$ là :
  16/80  × $100$ = 20%
  $c)$ $15,3$ và $30$
  Tỉ số phần trăm của $15,3$ và $30$ là :
  $\dfrac{15,3}{20}$  × $100$ = 51%

  Trả lời

Viết một bình luận