Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: Bài 1: Tìm tỉ số phần trăm của các số sau. a.45 và 72b b.16 và 80 c. 15,3 và 30

Toán Lớp 5: Bài 1: Tìm tỉ số phần trăm của các số sau.
a.45 và 72b
b.16 và 80
c. 15,3 và 30

Comments ( 2 )

 1. a, Tỉ số phần trăm của 45 và 72 là :
  45:72xx100=62,5%
  b, Tỉ số phần trăm của 16 và 80 là :
  16:80xx100=20%
  c, Tỉ số phần trăm của 15,3 và 30 là : 
  15,3:30xx100=51%

 2. Giải đáp :
  $a)$ 62,5%
  $b)$ 20%
  $c)$ 51%
  Lời giải và giải thích chi tiết :
  $a)$ $45$ và $72$
  Tỉ số phần trăm của $45$ và $72$ là :
  45/72  × $100$ = 62,5%
  $b)$ $16$ và $80$
  Tỉ số phần trăm của $16$ và $80$ là :
  16/80  × $100$ = 20%
  $c)$ $15,3$ và $30$
  Tỉ số phần trăm của $15,3$ và $30$ là :
  $\dfrac{15,3}{20}$  × $100$ = 51%

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )