Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 7: Hai xe ô tô cùng đi từ A đến B. Vận tốc xe 1 là 60 km/h, vận tốc xe 2 là 40 km/h. Thời gian xe 1 đi ít hơn thời gian xe 2 là 30p. Tính

Toán Lớp 7: Hai xe ô tô cùng đi từ A đến B. Vận tốc xe 1 là 60 km/h, vận tốc xe 2 là 40 km/h. Thời gian xe 1 đi ít hơn thời gian xe 2 là 30p. Tính thời gian mỗi xe đi và chiều dài quãng đường AB.
( Giải theo tỉ lệ nghịch 7 giúp em ạa )

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp
  Gọi quãng đường AB là x (km) x>0
  ta có:
  thời gian xe 1 đi hết quãng đường AB là : 
  x
  60
  (giờ)
  thời gian xe 2 đi hết quãng đường AB là : 
  x
  40
  (giờ)
  thời gian xe 1 đi ít hơn xe 2 là 30 phút = 0,5 giờ ta có:
  x
  40
  x
  60
  =0,5
  => 
  3
  x
  120
  2
  x
  120
  =
  0
  ,
  5
  => 
  x
  120
  =
  0
  ,
  5
  => x = 120 x0,5 = 60 Km
  Quãng đường AB dài 60 km
  Thời gian xe 1 đi là : 60 : 60 = 1 giờ
  Thời gian xe 2 đi là : 60 : 40 = 1,5 giờ = 1 giờ 30 phút
  Đáp số:…………….
   

 2. Giải đáp:
  TG xe 1 đi được là 60 : 60 =1 (h)
  TG xe 2 đi được là 60 : 40 =1,5 (h) =1h30′
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  gọi quãng đường AB là x (km) x>0
  ta có:
  TG xe 1 đi hết quãng đường AB là : x60x60(h)
  TG xe 2 đi hết quãng đường AB là : x40x40(h)
  vì xe 1 đi ít hơn xe 2 là 30′ = 0,5h nên ta có :
  x40x40x60x60=0,5
  ⇒x= 60 km
  TG xe 1 đi được là 60 : 60 =1 (h)
  TG xe 2 đi được là 60 : 40 =1,5 (h) =1h30′

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Thảo