Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: 3/5-(x-1/2)=1/4 ai giải giúp mình với

Toán Lớp 6: 3/5-(x-1/2)=1/4 ai giải giúp mình với

Comments ( 2 )

 1. Giải:
  3/5 – (x – 1/2) = 1/4
  -> x – 1/2 = 3/5 – 1/4
  -> x – 1/2 = 12/20 – 5/20
  -> x – 1/2 = 7/20
  -> x = 7/20 + 1/2
  -> x = 7/20 + 10/20
  -> x = 17/20
  Vậy x = 17/20
   

 2. Giải đáp:17/20 bạn nhé
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:3/5-(x-1/2)=1/4                                                                                                                                            x-1/2=3/5-1/4                                                                                                                                              x-1/2=7/20                                                                                                                                                  x=7/20+1/2                                                                                                                                                  x=17/20
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )