Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 4: : Bác Lan và Bác mai cùng đi chợ với tổng số tiền là 425 000 đồng. Sau khi Bác Lan mua hết số tiền của mình và bác Lan mua hết s

Toán Lớp 4: : Bác Lan và Bác mai cùng đi chợ với tổng số tiền là 425 000 đồng. Sau khi Bác Lan mua hết số tiền của mình và bác Lan mua hết số tiền của mình thì bác Lan còn nhiều hơn bác Mai 5000 đồng. Hỏi:
a) Mỗi người mang đi bao nhiêu tiền?
b) Mỗi người mua hết bao nhiêu tiền?

Comments ( 2 )

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
    Theo bài ra ta có:
   Số tiền của Bác Lan nhiều hơn Bác Mai là: 5 000 đồng
  a) Số tiền của Bác Lan là:
        ( 425 000 + 5 000 )/2 = 215 000 (đồng)
     Số tiền của Bác Mai là: 
         425 000 – 215 000 = 210 000 (đồng)
  b) Bác Lan mua hết : 215 000 đồng
      Bác Mai mua hết : 210 000 đồng

 2. $a)$ Số tiền của Bác Lan là 
  $(425000+5000):2=215000$ đồng
  Số tiền của Bác Mai là 
  $(425000-5000):2=210000$ đồng
  $b)$ Số tiền mang đi của mỗi bác cũng chính là số tiền mua của cả hai
  Số tiền của Bác Lan mua hết là $215000$ đồng
  Số tiền của Bác Mai mua hết là $210000$ đồng

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Linh