Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Tìm ước chung lớn nhất của 36,54,78 bằng cách phân tích ra các thừa số nguyên tố

Toán Lớp 6: Tìm ước chung lớn nhất của 36,54,78 bằng cách phân tích ra các thừa số nguyên tố

Comments ( 2 )

 1. ƯCLN(36,54,78)
  Ta có: 36=2².3²
            54=2.3³
            78=2.3.13
  ⇒ƯCLN(36,54,78)= 2.3=6

 2. Giải đáp:+Lời giải và giải thích chi tiết:
   36=2 mũ 2×3 mũ 2
   54=2×3 mũ 3
   78=2x3x13
  ƯCLN(36,54,78)=2 x 3 =6
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Tuyết