Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: 225:15+3.(2.x)mũ 3:(5mũ3-2mũ5:2mũ3).22

Toán Lớp 6: 225:15+3.(2.x)mũ 3:(5mũ3-2mũ5:2mũ3).22

Comments ( 2 )

 1. giải típ của bn nớ nhen
  (2x)mũ 3=490
  8.x mũ 3=490
     x mũ 3=490:8
     x mũ 3=61.25
  tự tính típ ik

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  225 : 15 + 3.(2 . x)^3 : (5^3 – 2^5 : 2^3) . 22 = 270
  15 + 3(2x)^3 : (125 – 4) . 22 = 270
  15 + 3(2x)^3 : 121 . 22 = 270
  15 + 3(2x)^3 : 121 = 270 : 22
  15 + 3(2x)^3 : 121 = 135/11
  15 + 3(2x)^3 = 135/11 . 121
  15 + 3(2x)^3 = 1485
  3(2x)^3 = 1485 – 15
  3(2x)^3 = 1470
  (2x)^3 = 1470 : 3
  (2x)^3 = 490
  Bạn ơi đến đây mình ko tính được nữa ạ 

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )