Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 4: một thửa ruông có nửa chu vi là 147m chiều rộng kém chiều dài 53m người ta trồng rau lên đó cứ 1m vuông là thu được 3kg trên cả thửa ru

Toán Lớp 4: một thửa ruông có nửa chu vi là 147m chiều rộng kém chiều dài 53m người ta trồng rau lên đó cứ 1m vuông là thu được 3kg trên cả thửa ruộng đó người ta thu được bao nhiêu tạ rau

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
   Thửa ruộng thu được $141$ tạ rau
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Chiều dài thửa ruộng HCN là: 
  $(147 + 53) : 2 = 100 (m)$
  Chiều rộng thửa ruộng HCN là:
  $100 – 53 = 47 (m)$
  Diện tích thửa ruộng HCN là:
  $100 × 47 = 4700 (m)$
  Trên cả thửa ruộng đó người ta thu được số rau là:
  $3 × 4700 = 14100 (kg)=141 tạ$
  Đáp số: $141 tạ rau$

 2. Chiều dài thửa ruộng HCN là: 
           (147 + 53) : 2 = 100 (m)
  Chiều rộng thửa ruộng HCN là:
           100 – 53 = 47 (m)
  Diện tích thửa ruộng HCN là:
            100 x 47 = 4700 (m2)
  Trên cả thửa ruộng đó người ta thu được số rau là:
             3 x 4700 = 14100 (kg)
             Đổi 14100 kg = 141 tạ
                          Đáp số: 141 tạ rau
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Kim Xuân