Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: 213-(-34)+(-200) Giúp mình với mọi người

Toán Lớp 6: 213-(-34)+(-200)
Giúp mình với mọi người

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
  213-(-34)+(-200)
  =213+34(dấu trừ khi gộp lại cùng với nhau thì sẽ thành dấu cộng)-200
  =247-200
  =47
  Chúc bạn học tốt
   

 2.     213 – (-34) + (-200)
  = 213 + 34 + (-200)
  = 247 + (-200)
  = 47

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Tuyết