Toán Lớp 5: các bạn làm cho mình vào word rồi chụp lại nhhhhhhhhhhhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 1: Lâm có 1 cu

By Băng

Toán Lớp 5: các bạn làm cho mình vào word rồi chụp lại nhhhhhhhhhhhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
1:
Lâm có 1 cuốn truyện shin tập 43 và nó gồm 120 trang . Mọt ăn mất trang 18,31,45,112,118.Còn lại bao nhiêu trang
2:
Có 3 người nọ, họ đi vào rừng để chặt 1 số cây gỗ. Người thứ nhất nói chăjt được 1 cây, người thứ 2 chặt được 3 cây, người thứ 3 chặt được 4 cây. Cả 3 người đều nói dối. Người thứ nhất nói với người chặt được 3 cây rằng: Chúng ta đều tên là Một, Ba, Bốn và ai cũng chặt số cây giống tên mình. tìm ra số cây mỗi người chặt.

0 bình luận về “Toán Lớp 5: các bạn làm cho mình vào word rồi chụp lại nhhhhhhhhhhhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 1: Lâm có 1 cu”

 1. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:Cầu được ước thấy: đạt được điều mình ước mơ, mong muốn.
  b) Ước sao được vậy: đạt được điều mình hằng mơ ước.
  c) Ước của trái mùa: muốn những điều trái với lẽ thường.
  d) Đứng núi này trông núi nọ: không bằng lòng với cái mình đang có, lại mơ tưởng tới những cái không phải là của mình
          Chúc bạn học tốt
   

  Trả lời

Viết một bình luận