Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 5: các bạn làm cho mình vào word rồi chụp lại nhhhhhhhhhhhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa 1: Lâm có 1 cu

Toán Lớp 5: các bạn làm cho mình vào word rồi chụp lại nhhhhhhhhhhhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
1:
Lâm có 1 cuốn truyện shin tập 43 và nó gồm 120 trang . Mọt ăn mất trang 18,31,45,112,118.Còn lại bao nhiêu trang
2:
Có 3 người nọ, họ đi vào rừng để chặt 1 số cây gỗ. Người thứ nhất nói chăjt được 1 cây, người thứ 2 chặt được 3 cây, người thứ 3 chặt được 4 cây. Cả 3 người đều nói dối. Người thứ nhất nói với người chặt được 3 cây rằng: Chúng ta đều tên là Một, Ba, Bốn và ai cũng chặt số cây giống tên mình. tìm ra số cây mỗi người chặt.

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp:
  nhìn ảnh
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   máy mình bị lag

  toan-lop-5-cac-ban-lam-cho-minh-vao-word-roi-chup-lai-nhhhhhhhhhhhaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

 2. Giải đáp:
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:Cầu được ước thấy: đạt được điều mình ước mơ, mong muốn.
  b) Ước sao được vậy: đạt được điều mình hằng mơ ước.
  c) Ước của trái mùa: muốn những điều trái với lẽ thường.
  d) Đứng núi này trông núi nọ: không bằng lòng với cái mình đang có, lại mơ tưởng tới những cái không phải là của mình
          Chúc bạn học tốt
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Băng