Toán Lớp 6: x + 2 = – 10 6 + x = 15 3 + x = 9

Toán Lớp 6: x + 2 = – 10
6 + x = 15
3 + x = 9

0 bình luận về “Toán Lớp 6: x + 2 = – 10 6 + x = 15 3 + x = 9”

 1. x + 2 = -10
  => x = -10 – 2
  => x = -12
  $\text{ Vậy x = -12 }$
  $\text{ ___________ }$
  6 + x = 15
  => x = 15 – 6
  => x = 9
  $\text{ Vậy x = 9 }$
  $\text{ ___________ }$
  3 + x = 9
  => x = 9 – 3
  => x = 6
  $\text{ Vậy x = 6 }$
   

  Trả lời

Viết một bình luận