Toán Lớp 6: – ( x – 17) + 59 = 383 Chỉ cần ghi đáp án thôi ạ

Toán Lớp 6: – ( x – 17) + 59 = 383
Chỉ cần ghi đáp án thôi ạ

TRẢ LỜI

Viết một bình luận