Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: (-15) -2x -(-17) -2, bạn hãy giải giúp mình nha, nếu được thế thì tốt quá

Toán Lớp 6: (-15) -2x -(-17) -2, bạn hãy giải giúp mình nha, nếu được thế thì tốt quá

Comments ( 2 )

 1. Trả lời:
  (-15)-2xx[-(-17)]-2
  =(-15)-2 xx 17-2
  =(-15)-34-2
  =(-49)-2
  =-51

 2. Theo mình là tính :
  (-15)-2xx-(-17)-2
  =(-15)-2xx17-2
  =(-15)-34-2
  =(-49)-2
  =-51
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )