Toán Lớp 5: Viết các phân số sau thành tỉ số phần trăm: 216/900 ; 33/75 ; 136/50 ; 12/25

Toán Lớp 5: Viết các phân số sau thành tỉ số phần trăm:
216/900 ;
33/75 ;
136/50 ;
12/25

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Viết các phân số sau thành tỉ số phần trăm: 216/900 ; 33/75 ; 136/50 ; 12/25”

Viết một bình luận