Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Hình thoi có độ dài hai đường chéo lần lượt là 10cm và 15cm thì diện tích của nó là: A. 2 300cm . B. 2 150cm . C. 2 75cm . D. 2 25c

Toán Lớp 6: Hình thoi có độ dài hai đường chéo lần lượt là 10cm và 15cm thì diện tích của nó là:
A. 2 300cm .
B. 2 150cm .
C. 2 75cm .
D. 2 25cm

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp: C.75cm^2
   => Hình thoi có diện tích là: 1/2. 10.15=75cm^2
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Diện tích hình thoi bằng nửa tích hai đường chéo: 
  =>S = 1/2.d_1.d_2

  toan-lop-6-hinh-thoi-co-do-dai-hai-duong-cheo-lan-luot-la-10cm-va-15cm-thi-dien-tich-cua-no-la-a

 2. Giải đáp: C. 75cm^2
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  => Diện tích hình thoi đó là: 1/2. 10.15=75cm^2 

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Mai Lan