Toán Lớp 6: Hình thoi có độ dài hai đường chéo lần lượt là 10cm và 15cm thì diện tích của nó là: A. 2 300cm . B. 2 150cm . C. 2 75cm . D. 2 25c

Toán Lớp 6: Hình thoi có độ dài hai đường chéo lần lượt là 10cm và 15cm thì diện tích của nó là:
A. 2 300cm .
B. 2 150cm .
C. 2 75cm .
D. 2 25cm

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Hình thoi có độ dài hai đường chéo lần lượt là 10cm và 15cm thì diện tích của nó là: A. 2 300cm . B. 2 150cm . C. 2 75cm . D. 2 25c”

Viết một bình luận