Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: 125 + (-109) – (25 – 109) Tính bằng cách hợp lí

Toán Lớp 6: 125 + (-109) – (25 – 109)
Tính bằng cách hợp lí

Comments ( 2 )

 1.  Mình tính rất hợp lí lại là đằng khác…
  125+(-109)-(25-109)
  =125+(-109)-25+109
  =(125-25)+(-109+109)
  =100+0
  =100
  Cho mình xin hay nhất nha!
  Chúc bạn học tốt!
   

 2. Giải đáp:
  100
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  125 + (-109) – (25 – 109)
  =125-109-25+109
  =(125-25)+(109-109)
  =100+0
  =100

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Mai