Toán Lớp 4: Một học sinh lớp Bốn viết liên tiếp cụm từ TRUONGCHATTHIYEU dãy chữ TRUONGCHATTHIYEU TRUONGCHATTHIYEU TRUONGCHATTHIYEU… Hỏi chữ cái thứ

By Thu Ánh

Toán Lớp 4: Một học sinh lớp Bốn viết liên tiếp cụm từ TRUONGCHATTHIYEU dãy chữ TRUONGCHATTHIYEU TRUONGCHATTHIYEU TRUONGCHATTHIYEU… Hỏi chữ cái thứ 2021 là chữ nào?
U
O
N
G

0 bình luận về “Toán Lớp 4: Một học sinh lớp Bốn viết liên tiếp cụm từ TRUONGCHATTHIYEU dãy chữ TRUONGCHATTHIYEU TRUONGCHATTHIYEU TRUONGCHATTHIYEU… Hỏi chữ cái thứ”

 1. Giải đáp:
   chữ “N”
  Lời giải và giải thích chi tiết:
   vì cụm từ TRUONGCHATTHIYEU có 16 chữ.
  ta lấy 2021 : 16 = 126 dư 5
  ta lại vòng lại để đếm nên đáp án là chữ N 

  Trả lời

Viết một bình luận