Toán Lớp 6: 100 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – — 100

Toán Lớp 6: 100 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – ….- 100

0 bình luận về “Toán Lớp 6: 100 – 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – — 100”

 1. Giải đáp:
  -4950
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  100 – 1 – 2 – 3 – 4 – … – 100
  = (100 – 100) – 1 – 2 – 3 – 4 – … – 99
  =0 – 1 – 2 – 3 – 4 – … – 99
  = 1 + 2 + 3 + 4 +…+ 99
  Số số hạng :
  (99-1):1+1=99
  Tổng :
  (99 +1) . 99 :2= 4950
  0 – 4950 =  -4950
  Đs: -4950
   

  Trả lời
 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  100 – 1 – 2 – 3 – 4 – … – 100
  = (100 – 100) – 1 – 2 – 3 – 4 – … – 99
  =0 – 1 – 2 – 3 – 4 – … – 99
  = 1 + 2 + 3 + 4 +…+ 99
  Số số hạng : (99-1):1+1=99
  Tổng : (99 +1) . 99 :2= 4950
  0 – 4950 =  -4950
   

  Trả lời

Viết một bình luận