Toán Lớp 5: Tìm một số thập phân biết nếu dịch chuyển dấu phẩy của số đó sáng trái 1 chữ số thì được số mới mà tổng của số mới và số cần tìm là 19,

Toán Lớp 5: Tìm một số thập phân biết nếu dịch chuyển dấu phẩy của số đó sáng trái 1 chữ số thì được số mới mà tổng của số mới và số cần tìm là 19,52
giải giúp mình vs ạ

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Tìm một số thập phân biết nếu dịch chuyển dấu phẩy của số đó sáng trái 1 chữ số thì được số mới mà tổng của số mới và số cần tìm là 19,”

 1. Giải đáp:
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Khi dịch chuyển dấu phẩy của số thâp phân sang trái 1 chữ số thì số đó giảm đi  lần, hay số mới bằng  số ban đầu.
  Ta có sơ đồ: Tự vẽ*
  Tổng số phần bằng nhau là :
               (phần)
  Số thập phân ban đầu là :
               
                               Đáp số : 
   

 2. Giải đáp:
  17,745454
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Nếu dịch dấu phẩy của số thập phân đó sang bên trái 1 chữ số thì số ban đầu gấp 10 lần số mới.
  Ta có sơ đồ:
  Số mới: |—-|
  Số cũ  : |—-|—-|—-|—-|—-|—-|—-|—-|—-|—-|             Tổng 2 số là 19,52
  Theo sơ đồ ta có 11 đoạn bằng nhau
  Số cũ là:
  19,52 : 11 x 10 = 17,745454
  Đáp số: 17,745454
  Xin cho 5 sao + Câu trả lời hay nhất + Cám ơn ạ! ????

Viết một bình luận