Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: 1) Hình nào có tâm đối xứng trong các hình sau Hình vuông, hình tam giác đều, Hình thang, Hình thang cân, hình bình hành 2) Sân nhà bạn

Toán Lớp 6: 1) Hình nào có tâm đối xứng trong các hình sau
Hình vuông, hình tam giác đều, Hình thang, Hình thang cân, hình bình hành
2) Sân nhà bạn An là hình chữ nhật có chu vi là 30m và chiều rộng 5m.
a) Tính diện tích sân nhà bạn An.
b) Bố An muốn dùng những viên gạch hình vuông cạnh là 50cm để lát sân. Vậy
bố An cần dùng bao nhiêu viên gạch để lát hết sân đó ?

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  1) Hình nào có tâm đối xứng trong các hình sau :
  => Hình Bình Hành, hình chữ nhật, hình vuông (vì bạn học lớp 6 nên gt không hiểu đâu nhé)
  _____________________________________
  2) Sân nhà bạn An là hình chữ nhật có chu vi là 30m và chiều rộng 5m.
  ->   Diễn ra công thức  như sau :
  (a+5) . 2 = 30 (a là chiều dài)
  => (a + 5)= 30 : 2
  => (a + 5) = 15
  => a = 10
  => diện tích của mảnh vườn là :
     10 . 5  = 50 (m²)
  Vì 1 viên gạch hình vuông lắt được 50 cm² 
                    Đổi 50 m² = 5000 m²
  Vậy ta cần phải có số viên gạch là :
  => 5000 : 50= 100 (viên gạch)
  Đáp số : 500 viên gạch
   

 2. #Tran
  1) Hình nào có tâm đối xứng trong các hình sau?
  Hình vuông, hình tam giác đều, Hình thang, Hình thang cân, hình bình hành
  Giải thích: khi ta kẻ 1 đường thẳng theo phương thẳng đứng, chiều từ trên xuống dưới thì ta thấy 2 bên của Hình vuông, hình tam giác đều, Hình thang đều giống và bằng nhau.
  2)a)  Ta có: nửa chu vi sân nhà bạn An là:
  30:2=15m
  Chiều dài sân là:
  30-5=25m
  diện tích sân nhà bạn An là: 
  25.5=125m^2
  b) Diện tích viên gạch hình vuông cạnh là 50cm là:
  50.50=2500cm^2
  Đổi 2500cm^2=0,25m^2
  Bố An cần dùng số viên gạch để lát hết sân đó là:
  125:0,25=500 (viên)
  Đáp số: bố An cần dùng500 viên gạch để lát hết sân đó 

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )