Toán Lớp 6: 1: Cách vẽ tam giác khi biết: ví dụ 1 tam giác và vẽ a) Độ dài 3 cạnh b) độ dài 1 cạch và hai góc kề c) hai cạnh và một góc xem giữa

By Lan Phương

Toán Lớp 6: 1: Cách vẽ tam giác khi biết: ví dụ 1 tam giác và vẽ
a) Độ dài 3 cạnh
b) độ dài 1 cạch và hai góc kề
c) hai cạnh và một góc xem giữa
Viết một bình luận