Toán Lớp 6: 1: Cách vẽ tam giác khi biết: ví dụ 1 tam giác và vẽ a) Độ dài 3 cạnh b) độ dài 1 cạch và hai góc kề c) hai cạnh và một góc xem giữa

Toán Lớp 6: 1: Cách vẽ tam giác khi biết: ví dụ 1 tam giác và vẽ
a) Độ dài 3 cạnh
b) độ dài 1 cạch và hai góc kề
c) hai cạnh và một góc xem giữa

TRẢ LỜI

 1. Lời giải và giải thích chi tiết:
  a.Ví dụ vẽ $\Delta ABC$ biết $AB=c, BC=a, CA=b$
  Cách vẽ:
  Bước 1: Vẽ đoạn thẳng $AB=c$
  Bước 2: Vẽ đường tròn tâm $A$ bán kính $b$
  Bước 3: Vẽ đường tròn tâm $B$ bán kính $a$
  Bước 4: Xác định $(A, b)\cap (B, a)=C$
  $\to \Delta ABC$ thỏa mãn đề
  b.Ví dụ vẽ $\Delta ABC$ biết $BC=a, \hat B=\beta, \hat C=\alpha$
  Cách vẽ:
  Bước 1: Vẽ đoạn thẳng $BC=a$
  Bước 2: Vẽ tia $Bx$ sao cho $\widehat{CBx}=\beta$
  Bước 3: Vẽ tia $Cy$ sao cho $Cy, Bx$ cùng thuộc nửa mặt phẳng có bờ chứa $BC, \widehat{yCB}=\alpha$
  Bước 4: Gọi $Bx\cap Cy=A$
  $\to \Delta ABC$ là tam giác thỏa mãn đề
  c.Ví dụ vẽ $\Delta ABC$ biết $AB=c, AC=b, \widehat{BAC}=\alpha$
  Cách vẽ:
  Bước 1: Vẽ đoạn thẳng $AB=c$
  Bước 2: Vẽ tia $Ax$ sao cho $\widehat{BAx}=\alpha$
  Bước 3: Trên tia $Ax$ lấy điểm $C$ sao cho $AC=b$
  $\to \Delta ABC$ là tam giác cần vẽ

  Trả lời

Viết một bình luận