Toán Lớp 8: Tính giá trị của biểu thức A= a(2b + 1) – b(2a – 1) tại a=10, b= 5

By Tâm

Toán Lớp 8: Tính giá trị của biểu thức A= a(2b + 1) – b(2a – 1) tại a=10, b= 5

0 bình luận về “Toán Lớp 8: Tính giá trị của biểu thức A= a(2b + 1) – b(2a – 1) tại a=10, b= 5”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  $\\$ A=a(2b+1)-b(2a-1)
  $\\$ <=>A=2ab+a-2ab+b
  $\\$ <=>A=(2ab-2ab)+a+b
  $\\$ <=>A=a+b
  $\\$ Thay a=10,b=5 vào A ta có:
  $\\$ A=a+b
  $\\$ =>A=10+5=15
  $\\$ Vậy tại a=10,b=5 thì A=15

  Trả lời

Viết một bình luận