Toán Lớp 6: 1/2.5+1/5.8+1/8.11+…+1/47.50

By Bảo Anh

Toán Lớp 6: 1/2.5+1/5.8+1/8.11+…+1/47.50

0 bình luận về “Toán Lớp 6: 1/2.5+1/5.8+1/8.11+…+1/47.50”

 1. 1/(2.5) + 1/(5.8) + 1/(8.11) + … + 1/(47.50)
  = 1/3 . 3 . (1/(2.5) + 1/(5.8) + 1/(8.11) + … + 1/(47.50))
  = 1/3 . (3/(2.5) + 3/(5.8) + 3/(8.11) + … + 3/(47.50))
  = 1/3 . (1/2 – 1/5 + 1/5 – 1/8 + … + 1/47 – 1/50)
  = 1/3 . (1/2 – 1/50)
  = 1/3 . 24/50
  = 4/25
   

  Trả lời

Viết một bình luận