Toán Lớp 6: 1, 2^x+3.4 ²=64 2, 3^x+3^x+2=270

Toán Lớp 6: 1, 2^x+3.4 ²=64
2, 3^x+3^x+2=270

0 bình luận về “Toán Lớp 6: 1, 2^x+3.4 ²=64 2, 3^x+3^x+2=270”

 1. 1:
  $2^{x}$+3.$4^{2}$ =64
  ⇒$2^{x}$+3.16 =64
  ⇒$2^{x}$+48 =64
  ⇒$2^{x}$=64-48
  ⇒$2^{x}$=16
  ⇒$2^{x}$=$2^{4}$ 
  ⇒x=4
  Vậy ⇒x=4
  2:
  $3^{x}$+$3^{x+2}$ =270
  ⇒$3^{x}$+$3^{x}$ .$3^{2}$ =270
  ⇒$3^{x}$.($3^{2}$ +1)=270
  ⇒$3^{x}$.10=270
  ⇒$3^{x}$.=270:10
  ⇒$3^{x}$=27
  ⇒$3^{x}$.=$3^{3}$
  ⇒x=3
  Vậy x=3

 2. Giải đáp:
  Bạn tham khảo nhé.
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  $1.\\2^x+3.4^2=64\\\Rightarrow 2^x+3.16=64\\\Rightarrow 2^x+48=64\\\Rightarrow 2^x=16\\\Rightarrow 2^x=2^4\\\Rightarrow x=4.\\2.\\3^x+3^{x+2}=270\\\Rightarrow 3^x.\!(1+3^2)=270\\\Rightarrow 3^x.10=270\\\Rightarrow 3^x=27\\\Rightarrow 3^x=3^3\\\Rightarrow x=3$

Viết một bình luận