Toán Lớp 6: các cao nhân giúp nào: 12:(300:[400-{5^3+35 x 5}]) bằng bao nhiêu?

Toán Lớp 6: các cao nhân giúp nào:
12:(300:[400-{5^3+35 x 5}]) bằng bao nhiêu?

0 bình luận về “Toán Lớp 6: các cao nhân giúp nào: 12:(300:[400-{5^3+35 x 5}]) bằng bao nhiêu?”

Viết một bình luận