Toán Lớp 6: bài 1 Tính a) ( 9^7 :9^5 -1 ) + 324 :3^9 bài 2 :tìm x biết a) 120 : [41 -(x-5)] =2³ .5 b)1442 -2x = 2 ^4 × 3 ^4

Toán Lớp 6: bài 1 Tính
a) ( 9^7 :9^5 -1 ) + 324 :3^9
bài 2 :tìm x biết
a) 120 : [41 -(x-5)] =2³ .5
b)1442 -2x = 2 ^4 × 3 ^4

0 bình luận về “Toán Lớp 6: bài 1 Tính a) ( 9^7 :9^5 -1 ) + 324 :3^9 bài 2 :tìm x biết a) 120 : [41 -(x-5)] =2³ .5 b)1442 -2x = 2 ^4 × 3 ^4”

 1. 1)
  a)(9^7:9^5-1)+324:3^9
  =(81-1)+324:19683
  =80+4/423
  =33844/423
  2)
  a)120:[41-(x-5)]=2^3. 5
  120:[41-(x-5)]=40
  41-(x-5)=120:40
  41-(x-5)=3
  x-5=41-3
  x-5=38
  x=38+5
  x=43
  Vậy x=43
  b)1442-2x=2^4. 3^4
  1442-2x=1296
  2x=1442-1296
  2x=146
  x=146:2
  x=73
  Vậy x=73

  Trả lời

Viết một bình luận