Toán Lớp 4: Làm hộ mình với ạ mình cảm ơn ạ Có 3 bạn học sinh, mỗi bạn mua 2 cái bút cùng loại và phải trả tất cả 4200 đồng. Tính giá tiền mỗi cái

Toán Lớp 4: Làm hộ mình với ạ mình cảm ơn ạ
Có 3 bạn học sinh, mỗi bạn mua 2 cái bút cùng loại và phải trả tất cả 4200 đồng. Tính giá tiền mỗi cái bút.

0 bình luận về “Toán Lớp 4: Làm hộ mình với ạ mình cảm ơn ạ Có 3 bạn học sinh, mỗi bạn mua 2 cái bút cùng loại và phải trả tất cả 4200 đồng. Tính giá tiền mỗi cái”

 1. Giải đáp: 700 đồng
   
  Lời giải và giải thích chi tiết:
  Số bút chì mà tất cả các bạn đã mua là :
  2 x 3 = 6 ( cái bút )
  Số tiền phải trả cho 1 cái bút chì là :
  4200 : 6 = 700 ( đồng )
   

  Trả lời

Viết một bình luận