Toán Lớp 9: Cho đường tròn (O; R) và điểm M nằm ngoài đường tròn. Từ M kẻ 2 tiếp tuyến MA, MB tới đường tròn (O) (A, B là các tiếp điểm). Gọi H là

Toán Lớp 9: Cho đường tròn (O; R) và điểm M nằm ngoài đường tròn. Từ M kẻ 2 tiếp tuyến MA, MB tới đường tròn (O) (A, B là các tiếp điểm). Gọi H là giao diểm của OM tới AB.
A, Chứng minh 4 điểm A, B, M, O cùng thuộc 1 đường tròn. Chỉ rõ tâm và bán kính của đường tròn đó
B, Chứng minh H là trung điểm của AB
C, Biết R = 5cm; OM = 13 cm. Tính AB

0 bình luận về “Toán Lớp 9: Cho đường tròn (O; R) và điểm M nằm ngoài đường tròn. Từ M kẻ 2 tiếp tuyến MA, MB tới đường tròn (O) (A, B là các tiếp điểm). Gọi H là”

 1. Giải đáp+Lời giải và giải thích chi tiết:
  a) Gọi I là trung điểm của OM
  \triangleAOM vuông tại A có AI là trung tuyến
  =>AI=IO=IM=(OM)/2 (tính chất trung tuyến trong tam giác vuông) (1)
  \triangleBOM vuông tại B có BI là trung tuyến
  =>BI=IO=IM=(OM)/2 (tính chất trung tuyến trong tam giác vuông) (2)
  Từ (1) và (2) ta suy được: AI=BI=IO=IM=(OM)/2
  =>Bốn điểm A,B,M,O cùng thuộc đường tròn tâm I bán kính (OM)/2 (đpcm)
  b) Ta có:
  OA=OB=R 
  =>O thuộc đường trung trực của AB (3)
  AM=BM (tính chất hai tiếp tuyến cắt nhau)
  =>M thuộc đường trung trực của AB (4)
  Từ (3) và (4) ta suy được: OM là đường trung trực của AB
  =>H là trung điểm của AB (tính chất đường trung trực) (đpcm)
  c) H là trung điểm của AB (cmt) nên:
  =>AB=2BH
  OM là đường trung trực của AB (cmt) nên:
  =>OM\botAB hay BH\botOM
  Ta có: OA=OB=R=5cm
  Áp dụng định lý Pytago vào \triangleBOM vuông tại B ta được:
  OM^2=BM^2+OB^2
  =>BM^2=OM^2-OB^2=13^2-5^2=144
  =>BM=\sqrt{144}=12cm (BM>0)
  Áp dụng hệ thức lượng vào \triangleBOM vuông tại B có BH\botOM ta được:
  BM.OB=OM.BH
  =>BH=(BM.OB)/(OM)=(12.5)/(13)=(60)/(13)cm
  =>AB=2BH=2.(60)/(13)≈9,23cm
  Vậy AB≈9,23cm

  toan-lop-9-cho-duong-tron-o-r-va-diem-m-nam-ngoai-duong-tron-tu-m-ke-2-tiep-tuyen-ma-mb-toi-duon

  Trả lời

Viết một bình luận