Toán Lớp 5: Giúp em với Một mảnh đất hình tam giác có độ dài đáy là 24m. Nếu kéo dài đáy mảnh đất thêm 5m thì diện tích tăng thêm 21,5m² . Tính diệ

Toán Lớp 5: Giúp em với
Một mảnh đất hình tam giác có độ dài đáy là 24m. Nếu kéo dài đáy mảnh đất thêm 5m thì diện tích tăng thêm 21,5m² . Tính diện tích mảnh đất ban đầu ?

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Giúp em với Một mảnh đất hình tam giác có độ dài đáy là 24m. Nếu kéo dài đáy mảnh đất thêm 5m thì diện tích tăng thêm 21,5m² . Tính diệ”

 1. Nếu kéo dài đáy mảnh đất thêm 5m thì chiều cao không đổi
  Chiều cao của mảnh đất ban đầu là :
  21,5 xx 2 : 5 = 8,6 ( m )
  Diện tích mảnh đất ban đầu là :
  24 xx 8,6 : 2 = 103,2 ( m^2 )
                         Đáp số : 103,2m^2
  #dtkc

  Trả lời
 2. Chiều cao mảnh đất ban đầu chính bằng chiều cao mảnh đất tăng lên :
    Chiều cao mảnh đất tăng lên là :
    (21,5×2)/5=8,6(m)
    Diện tích mảnh đất ban đầu là :
    (8,6×24)/2=103,2(m²)
        Đáp số : $103,2(m²)$
  – Diện tích tam giác : (a×h)/2 ( a là độ dài đáy ; $h$ là chiều cao )
  =>a=S×2:h
  h=S×2:a

  Trả lời

Viết một bình luận