Toán Lớp 6: Bài 4. Số học sinh khối 6 của một trường THCS khi xếp hàng 12, 15, 18 thì đều thừa 4 học sinh, nhưng nếu xếp hàng 26 thì vừa đủ. Tính s

Toán Lớp 6: Bài 4. Số học sinh khối 6 của một trường THCS khi xếp hàng 12, 15, 18 thì đều thừa 4 học sinh, nhưng nếu xếp hàng 26 thì vừa đủ. Tính số học sinh khối 6 của trường THCS đó, biết số học sinh khối 6 nhỏ hơn 400 em.

0 bình luận về “Toán Lớp 6: Bài 4. Số học sinh khối 6 của một trường THCS khi xếp hàng 12, 15, 18 thì đều thừa 4 học sinh, nhưng nếu xếp hàng 26 thì vừa đủ. Tính s”

 1. Gọi số học sinh của trường đó là x (học sinh)
  x-4⋮ 12; 15; 18
  ⇒x-4∈$BC_{12; 15; 18}$ 
  12=2².3
  15=3.5
  18=3².2
  ⇒$BCNN_{12; 15; 18}$=3².2².5=180
  ⇒$B_{180}$∈{0; 180; 360; 540;…}
  Mà x<400
  ⇒x-4=360
     x    =360+4
     x    = 364
  Vậy trường THCS đó có 364 học sinh khối 6
  Chúc bạn học tốt 🙂
  #vpgh1810

Viết một bình luận