Toán Lớp 5: Tìm x, biết: a) X x 1,2 + X x 3,7 = 6,37 b. 89 : X – 51,5 : X = 62,5 Trên một mảnh đất, diện tích dùng để làm nhà là 80m2. Diệ

Toán Lớp 5: Tìm x, biết:
a) X x 1,2 + X x 3,7 = 6,37 b. 89 : X – 51,5 : X = 62,5
Trên một mảnh đất, diện tích dùng để làm nhà là 80m2. Diện tích đất còn
lại nhiều hơn diện tích đất làm nhà là 240m2.
a) Tìm tỉ số phần trăm của diện tích đất làm nhà và diện tích đất còn lại.
b) Diện tích đất còn lại bằng bao nhiêu phần trăm diện tích của mảnh đất ?
Mn giúp em với ạ

0 bình luận về “Toán Lớp 5: Tìm x, biết: a) X x 1,2 + X x 3,7 = 6,37 b. 89 : X – 51,5 : X = 62,5 Trên một mảnh đất, diện tích dùng để làm nhà là 80m2. Diệ”

 1. a) X x 1,2 + X x 3,7 = 6,37 
      X x ( 1,2 + 3,7 )   = 6,36 
      X x 4,9                  = 6,36 
      X                           = 6,36 : 4,9 
         X                       =  1.3 
  89 : X – 51,5 : X = 62,5
  ( 89 – 51,5 ) : x = 62,5 
  37,5 : x            = 62,5 
           x             = 37,5 : 62,5 
          x              =  0,6 
  Diện tích đất còn lại là
           80 + 240 = 320 m2
  a) Tỉ số % diện tích đất làm nhà và diện tích đất còn lại là
              80 : 320 = 0,25 = 25 %
  b) Tỉ số % của diện tích đất còn lại và diện tích mảnh đất là
               320 : ( 320 + 80 ) = 0,8  = 80%
  Đáp số : a) 25%
                 b) 80%
  chúc bạn học tốt , cho mình xin câu trl hay nhất ạ 
  @linhkhanh8191

Viết một bình luận