Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: 1;2;3;4;6;9;-. tìm quy luật

Toán Lớp 6: 1;2;3;4;6;9;…..
tìm quy luật

Comments ( 2 )

 1. Ta có :
  3=1+2
  4=3+1
  6=4+2
  9=6+3
  ………..
  Quy luận :  Kể từ số thứ 4 sẽ bằng tổng của 2 số liền ngay sau nó và số cách số đó 2 số .

 2. Giải đáp + Lời giải và giải thích chi tiết:
  1 ; 2 ; 3  ; 4  ;  6 ; 9 ; ….
  Ta Thấy : 1 +3 = 4 ;   2 + 4 =6 ; 3 + 6 =9;…..
  vậy cứ cách 1 số thì 2 số vd như 1 ; 3 lại cộng vơi nhau 
  => Số tiếp theo sẽ là : 9 + 4 = 13   ; 6 +13 = 19
  => 2 Số tiếp theo sẽ là 13 ; 19
   Vậy 1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 9 ; 13 ; 19 ; …..
  Vậy ta có quy luật là cứ cách 1 số hai số bên cạnh sẽ cộng lại với nhau

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )