Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 6: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 50 mét ,chiều rộng 24 mét a)chu vi của mảnh vườn đó? b)người ta làm một lối đi rộng 2 mét.tín

Toán Lớp 6: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 50 mét ,chiều rộng 24 mét
a)chu vi của mảnh vườn đó?
b)người ta làm một lối đi rộng 2 mét.tính phần còn lại của mảnh vườn

Comments ( 2 )

 1. Giải đáp :
  a) Chu vi của mảnh vườn đó là :
  ( 50 + 24 ) · 2 = 148 ( m )
  b) Diện tích mảnh vườn là :
  50 · 24 = 1200 ( m² )
  Diện tích phần làm nối đi là :
  50 · 2 = 100 ( m² )
  Diện tích phần còn lại của mảnh vườn là :
  1200 – 100 = 1100 ( m² )
                Đáp số : a) 148 m
                             b) 1100 m²

 2. Bài giải
  a) Chu vi của mảnh vườn đó là :
        (50 + 24) . 2 = 148 (m)
  b) Đề bài thiếu điều kiện mik ko lm đc .
      Đáp số : a) 148 m
                    b) …
   

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )