Register Now

Login

Lost Password

Lost your password? Please enter your email address. You will receive a link and will create a new password via email.

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

Toán Lớp 2: Trong một phép trừ có hiệu la53 . nếu số bị trừ tăng thêm 19 đơn vị và giữ nguyên số trừ thì hiệu mới bằng bao nhiêu?

Toán Lớp 2: Trong một phép trừ có hiệu la53 . nếu số bị trừ tăng thêm 19 đơn vị và giữ nguyên số trừ thì hiệu mới bằng bao nhiêu?

Comments ( 2 )

 1. ~ Bạn tham khảo ~
  Nếu số bị trừ tăng thêm 19 đơn vị và giữ nguyên số trừ thì hiệu mới bằng :
  53 + 19 = 72
  Đáp số : 72
  __________________________________________________________________
  a-b = 53
  (a+19)-b = 53
  a+19-b = 53
  a-b = 53+19
  a-b = 72

 2. Gọi số bị trừ là a ; số trừ là b
  Ta có : a-b=53
  =>(a+19)-b=a+19-b=(a-b)+19
  Thay a-b=53 vào (a-b)+19
  =53+19=72
  Vậy nếu số bị trừ tăng lên $19$ và giữ nguyên số trừ thì hiệu mới là $72$

Leave a reply

222-9+11+12:2*14+14 = ? ( )

About Tùy Linh