Toán Lớp 6: (0.25) ^ {11} x 4 ^ {12} + 4 (0,25) mũ 11 nha giải hộ mik mấy câu này copy số mũ thành V ngược

Toán Lớp 6: (0.25) ^ {11} x 4 ^ {12} + 4
(0,25) mũ 11 nha giải hộ mik mấy câu này copy số mũ thành V ngược

0 bình luận về “Toán Lớp 6: (0.25) ^ {11} x 4 ^ {12} + 4 (0,25) mũ 11 nha giải hộ mik mấy câu này copy số mũ thành V ngược”

Viết một bình luận