Toán Lớp 8: tìm giá trị lớn nhất của P=xy biết x+y=10

Toán Lớp 8: tìm giá trị lớn nhất của P=xy biết x+y=10

0 bình luận về “Toán Lớp 8: tìm giá trị lớn nhất của P=xy biết x+y=10”

 1. $\\$
  Giải đáp + giải thích các bước giải :
  x+y=10
  => y=10-x
  P=xy
  =>P=x(10-x)
  =>P=10x – x^2
  =>P=-(x^2 – 2 . x . 5 +5^2 – 25)
  =>P=-(x-5)^2+25
  Nhận xét : $(x-5)^2 \geqslant 0∀x$
  $⇒ – (x-5)^2+25 \leqslant 25∀x$
  $⇒P \leqslant 25∀x$
  Dấu “=” xảy ra khi :
  (x-5)^2=0⇔ x-5=0⇔x=5
  Do đó : y=10-5=5
  Vậy max P=25 ⇔x=y=5
   

Viết một bình luận